GLOBALNA SIEĆ SYNGAP

Działaj Lokalnie, Łącz Globalnie

Globalna Sieć Syngap (Syngap Global Network) jest stowarzyszeniem organizacji światowych Syngap1. SGN zrzesza fundacje i stowarzyszenia z wielu krajów świata, w celu globalnego zjednoczenia ich wysiłków i inicjatyw związanych z leczeniem i poprawą jakości życia osób z mutacją Syngap1. Jej celem jest zapewnienie centralnej bazy danych z informacjami na temat prac w poszczególnych krajach związanych z syngap1, informuje o prowadzonych badaniach i podaje kluczowe dane kontaktowe. Organizacja ma również na celu koordynacje działań edukacyjnych na poziomie globalnym i ułatwienie komunikacji pomiędzy przedstawicielami społeczności Syngap1 na całym świecie. Syngap1 Polska jest członkiem SGN.

Podsumowanie 2023 roku

Poniżej zamieszczamy dokument, który został napisany w celu podsumowania wszystkiego co dzieje się na świecie i dodania otuchy rodzinom Syngap1, Napisano go specjalnie dla osób niebędących naukowcami (laików).

Istnieje siedem sekcji, które obejmują:

 1. Nowa era medyczna wiedzy, technologii i finansowania, dzięki której medycyna precyzyjna staje się realistyczną propozycją dla rzadkich chorób;
 2. Medycyna Precyzyjna nie tylko oferuje obiecujące opcje dla Syngap, ale także zatwierdza realne terapie i leki dla wielu schorzeń;
 3. Badania na modelach zwierzęcych pokazują, że skutki Syngap można odwrócić po przywróceniu normalnej produkcji Syngap, dając nadzieję rodzinom pacjentów z Syngap w każdym wieku;
 4. Jesteśmy w nowej erze opracowywania leków na padaczkę, w szczególności Syngap jest padaczką genetyczną;
 5. Społeczność Syngap jest zmobilizowana;
 6. Mapa drogowa badań Syngap prowadząca do wyleczenia… zasoby i projekty badawcze;
 7. Syngap nadal przyciąga doświadczonych badaczy.

1. Medycyna precyzyjna - nowa era wiedzy, technologii i finansowania w medycynie

Nigdy nie było lepszego czasu, aby polegać na nauce, odkryciach medycznych, terapii genowej lub medycynie precyzyjnej dla uzyskania odpowiedzi. Wspólnie stoimy u progu nowej ery w medycynie.

 

Społeczność Syngap ma szczęście, że posiada utalentowaną, kompetentną i nieustępliwą grupę badaczy Syngap1 pracujących obecnie nad tą mutacją; zrozumieniem, leczeniem i tworzeniem lekarstw na Syngap. Niektórzy z tych badaczy byli zaangażowani w Syngap od samego początku. Na przykład; Richard Huganiri Mary Kennedy, którzy wspólnie odkryli Syngap1 poprzez identyfikację głównych produktów białkowych genu w 1998 r., dr Jacques Michaud, który odkrył pierwszych pacjentów z patogennymi mutacjami Syngap w 2009 r., Gavin Rumbaughi James Clement, którzy od 2011 r. zagłębiali się w neurologiczne konsekwencje haploinsuficjencji Syngap1 oraz profesor Scheffer, który opublikował pierwszy artykuł na temat historii naturalnej dużej kohorty pacjentów z Syngap w 2019 r. Ci giganci branży wytyczyli drogę setkom klinicystów, naukowców i badaczy, którzy obecnie poświęcają swój czas badaniom nad Syngap, publikując łącznie 231 artykułów naukowych, ustanawiając ponad 50 projektów Syngap w ponad 12 krajach.

 

Syngap jest rzadkim schorzeniem neurologicznym, padaczką genetyczną i rozwojową encefalopatią padaczkową  (DEE).   Podczas gdy epilepsja była historycznie bardzo udanym obszarem rozwoju leków, z identyfikacją genów powodujących padaczkę (927), genetyka przeniosła epilepsję na inne obszary. Genetyka przeniosła pole leczenia padaczki z leczenia objawów na leczenie genów.

 

Skupienie się na przyczynie objawów (genie) zapoczątkowało nową erę rozwoju leków na padaczkę opartych na genach (Ana Mignorance), wykraczamy poza leczenie objawów, aby zająć się przyczyną. Medycyna precyzyjna zapewnia obecnie realne terapie i leki na wiele schorzeń, w tym epilepsje genetyczne (patrz załącznik 1 i 2).

 

W 2020 r. globalna sieć Syngap (SGN) stworzyła pierwszą mapę drogową badań Syngap. Obecnie realizowany jest co najmniej jeden projekt w każdym z pięciu obszarów Curing Syngap: terapie genowe (ASO), badania przesiewowe leków, małe cząsteczki, AAV i CRISPR. Terapie genowe kolejnym kamieniem milowym w neurologii (biomedcentral.com)

W globalnej sieci Syngap ustanowiono wiele projektów, a wiele innych jest na etapie planowania. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji 2 mapy drogowej Syngap.

2 . Medycyna precyzyjna zapewnia obecnie realne terapie i leki

Terapia genowa (ASO)

Spinraza to nazwa handlowa leku do terapii genowej (Nusinersen), opracowanego w celu leczenia rdzeniowego zaniku mięśni (SMA). Spinraza to  historia sukcesu  w leczeniu rzadkich chorób, wykorzystująca technikę terapii genowej ASO. FDA zatwierdziła lek Spinraza w następstwie badania klinicznego, które wykazało znaczne zmniejszenie ryzyka zgonu lub trwałej wentylacji u uczestników badania, których oczekiwana długość życia wynosiła zazwyczaj 2 lata.

 Więcej przykładów sukcesów terapii  genowej znajduje się w Załączniku 1.

Zapoznaj się z przeglądem opracowywanych terapii SYNGAP1 (lipiec 2021 r.). Na mapie drogowej Syngap znajdują się obecnie cztery firmy biotechnologiczne, które ogłosiły, że pracują nad ASO dla Syngap.

 1. Praxis Precision Medicines, 27 kwietnia, 2022 r. Praxis ogłosił, że pracuje nad ASO dla Syngap.
 2. Stoke Therapeutics ma świetne osiągnięcia w zakresie ASO dla zespołu Dravet, a teraz współpracuje z Arcadia nad ASO dla Syngap. Technologia TANGO firmy Stoke ma pozytywne wyniki dla Syngap.
 3. Laboratorium dr Richarda Huganira wykazało wzrost Syngap po celowaniu w naturalny transkrypt antysensowny (Syngap1 AS) i otrzymało grant SFARI na kontynuację prac.
 4. Ben Prosser z University of Pennsylvania otrzymał 25 mln USD na rozwój terapii ASO dla Syngap i jednej i innej padaczki genetycznej.

Drug Screen, Gavin Rumbaugh i jego zespół stworzyli rozbudowaną platformę do badań przesiewowych leków dla Syngap. Zespół planuje wykorzystać platformę do przetestowania ponad 100 000 różnych związków eksperymentalnych w 2021 roku. “To będzie naprawdę ekscytujące dla wysiłków związanych z odkrywaniem leków dla SYNGAP1”.

Prace nad AAV, Cobb & Kind na Uniwersytecie w Edynburgu trwają od kilku lat, a grant  Syngap został oficjalnie  przyznany w 2023 roku. Najnowszym uczestnikiem tej przestrzeni jest Regel Therapeutics, który ogłosił w 2023 r., że skupi się na Syngap, wykorzystując swoją platformę T3 do leczenia zaburzeń genetycznych, aby zapewnić trzy poziomy swoistości mające na celu zminimalizowanie potencjalnych efektów poza celem przy jednoczesnym zwiększeniu skuteczności leczenia.

CRISPR. CRISPR jest teraz nowoczesnym terminem… niewiarygodne jest to, że jego potencjał do edycji genów został opublikowany zaledwie dziesięć lat temu. W ciągu zaledwie dekady to przełomowe odkrycie zostało pomyślnie rozwinięte do tego stopnia, że trwa wiele badań klinicznych. ( www.oligotherapeutics.org ). Molly Reilly jest stypendystką podoktorancką w Heller Lab na University of Pennsylvania i wykorzystuje narzędzia CRISPR do modyfikacji Syngap.

3. Badania na modelach zwierzęcych pokazują, że wpływ Syngap można odwrócić, gdy przywrócona zostanie normalna produkcja syngapu, dając nadzieję rodzinom pacjentów z Syngap w każdym wieku.

Ponowna ekspresja białka Syngap w wieku dorosłym poprawia miary funkcji mózgu i zachowania, wykazując poprawę aktywności padaczkowej (EEG), drgawek i pamięci.

4. Nowa era rozwoju leków na padaczkę

Ana Mignorance szczegółowo opisuje nową erę opracowywania leków na padaczkę w swoim wystąpieniu dla Cleveland Clinic w 2020 roku. “Firmy z podejściem genetycznym lubią rzadkie padaczki, ponieważ badania kliniczne są łatwiejsze”. W prezentacji z 2022 r. w Utrechcie Ana mówi dalej, że “niektóre rzadkie choroby są odskocznią, służącą jako “wskazanie bramkowe”, aby zaryzykować związek przed zbliżeniem się do większej choroby. Często są to choroby genetyczne.

Gavin Rumbaugh często mówi o tej koncepcji. Uważa on, że regulacja Syngap będzie miała szerszy wpływ na powszechne zaburzenia, takie jak udar, zaburzenia neurodegeneracyjne. Przyciąga szersze zainteresowanie ze strony firm biotechnologicznych.

Firmy biotechnologiczne są obecnie zachęcane do prowadzenia badań i inwestowania w rzadkie choroby dzięki wprowadzeniu ustawy o sierocych produktach leczniczych w USA w 1987 r. i pojawieniu się wielu rządowych programów finansowania (takich jak URGenT dla ultra rzadkich terapii genowych). Sprawia to, że inwestowanie w badania nad rzadkimi chorobami jest atrakcyjne i lukratywne dla firm biotechnologicznych, w tym Syngap.

Ustawa o sierocych produktach leczniczych i mechanizmy finansowania mają ogromny wpływ na liczbę sierocych produktów leczniczych zatwierdzanych przez FDA. Zachęcające jest to, że liczba sierocych i rzadkich leków pediatrycznych zatwierdzonych przez FDA wzrosła odpowiednio o 41% i 330% w latach 2019-2020 (Kathie Bishop, FDA 2020).

5. Społeczność Syngap jest zmobilizowana.

 Spełniliśmy wiele wymaganych elementów, aby umożliwić i przyspieszyć badania.

Społeczność Syngap  …

a)     Zbudowano rurociąg (patrz rozdział 2.  Plan działania Syngap do wyleczenia)
 • 50+ projektów w 12+
b)    Przygotowuje się na testy
 • Syngap Global Network (SGN) składa się z 17  fundacji Syngap  z całego świata, kwartalny spis  jest przeprowadzany przez SGN i najbardziej aktywną fundację Syngap;  Syngap Research Fund USA. Na całym świecie jest 1 215 potwierdzonych pacjentów  Syngap.
c)    Ustanowione i  promowane rejestry (dane i biobanki)
 • Stworzenie repozytorium biobanków chorób rzadkich baz  Syngap
 • 3 x Studia historii naturalnej
 • 1 x baza danych oparta na sztucznej inteligencji (Ciitizen)
d)   Inwestowanie w naukę, narzędzia i współpracę partnerską
 • Realizacja 4 projektów biomarkerów
 • Stworzenie 7 różnych typów modeli z ponad 47 dostępnymi liniami komórkowymi i ponad 13 modelami zwierzęcymi.
 • Aby wykorzystać wiedzę i dzielić się zasobami, Fundacje Syngap  współpracują z wieloma konsorcjami zajmującymi  się  chorobami rzadkimi, np. Combined Brain, Genetic Epilepsy Team Australia, Genetic Alliance UK, Global Genes, The Personalised Medicine Coalition, The Epilepsy Foundation, Epilepsy leadership council,  Simon’s Searchlight, Rare Disease  UK, Rare     Epilepsy Network, Cambridge  rare  disease network, RareX i wiele innych.
e)   Fundusze i inwestycje w badania Syngap
 • Tylko w 2022 roku globalne fundacje Syngap  przekazały 3 miliony dolarów grantów  na badania Syngap
 • NIH (amerykański organ finansujący medycynę  ) sfinansował 5,6 mln USD na badania Syngap w 2022 r.  Vicky Whitmore z  NIH(AES 2022)  powiedział, że “finansowanie zalążkowe  ze  społeczności  wygenerowało zwiększone inwestycje z NIH”.
 • Simons Searchlight przyznał pięć grantów Syngap o łącznej wartości ponad 1 mln USD.
 • W 2022 r. jest to  w sumie 10 milionów dolarów  przekazanych na działania  badawcze Syngap.  Nie obejmuje  to znaczących (dziesiątki mln USD) inwestycji w Syngap  od  firm biotechnologicznych, które realizują  terapie dla

6.1. Plan badań Syngap do wyleczenia... Zasoby i projekty badawcze

6.2. Badania Syngap – mapa drogowa do wyleczenia

* Projekty te zostały ogłoszone publicznie, a wiele innych jest w trakcie realizacji.

7. Syngap nadal przyciąga bystrych badaczy z następujących powodów

a) Zaskakująco powszechny – Syngap jest jednym z najczęstszych pojedynczych genów determinujących autyzm (badania Michaud). Obecna populacja pacjentów jest znacznie zaniżona;

b) Mutacje celowalne  – Większość mutacji można zwalczać za pomocą ASO, a Syngap ma korzystne właściwości wiążące;

c) Haploniewystarczalny – Jest to haploinsuficjencja, więc spostrzeżenia Syngap mogą pomóc w identyfikacji innych haploinsuficjencji (lub spostrzeżenia z innych haploinsuficjencji mogą pomóc w badaniach Syngap, np. Dravet);

d) Złamanie Syngap będzie miało wpływ poza społecznością Syngap – wchłanianie i produkcja Syngap jest związana ze schizofrenią, chorobą Alzheimera, demencją i wieloma innymi schorzeniami neurologicznymi, spostrzeżenia tutaj mogą pomóc szerszym populacjom (nie ma danych klinicznych sugerujących, że haploinsuficjencja białka Syngap1 spowoduje schizofrenię).

e) Ugruntowana infrastruktura – Infrastruktura umożliwiająca przeprowadzenie udanych badań klinicznych dla Syngap, biomarkerów i badań historii naturalnej, w tym dostęp do zasobów, sieć zaangażowanych klinicystów i pacjentów, istnieje lub jest w trakcie tworzenia.

f) Jesteśmy dobrze zorganizowaną i pełną pasji społecznością, która stworzyła zasoby, aby ułatwić badaczom pracę nad Syngap.

Skoordynowane przez:

Opracowane i utrzymywane przez:

Danielle Williams, Pavel Gerovich

i doktorantka Syngap Montanna Waters

Scroll to Top